NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het woord “neuro” verwijst hierbij naar de hersenen en het zenuwstelsel, het woord “linguïstisch” naar het talige aspect en communicatie en het woord “programmeren” slaat op gedragsverandering met een bepaald omschreven doel en middels bepaalde technieken.

Geschiedenis van NLP

NLP is ontstaan in de jaren zeventig in Amerika, en waaide in de jaren tachtig over naar Nederland. Het model is bedacht door twee Amerikaanse wetenschappers, de taalkundige John Grinder en de wiskundige Richard Bander.. Deze onderzoekers gingen uit van de aanname dat gedrag wat succesvol is, overdraagbaar is met het gebruik van bepaalde technieken. Ze bestudeerden hierbij het gedrag van drie invloedrijke en succesvolle psychotherapeuten die zich bezighielden met gedragstherapie en hypnose. De methode is dus van oorsprong therapeutisch bedoeld.

Hoe gaat NLP in zijn werk?

NLP gaat uit van drie basiselementen en kent verschillende technieken. Het eerste basiselement is het onderzoeken van de structuur van de subjectieve beleving, zoals die zich verbaal en non-verbaal uit en die wordt bepaald door de zintuigen, namelijk het gezichtsvermogen, het gehoor, het ruiken, de tastzin en de smaak. Al deze zintuigen en hun onderlinge relaties zijn op te vatten als een vorm van taal. Deze vorm leidt tot een bepaalde perceptie van de werkelijkheid, ook wel “representaties” genoemd, die tot een bepaalde vorm van al dan niet succesvol gedrag leiden.

Het tweede element is dat deze representaties en het gedrag deels bewust en deels onbewust zijn. Grinder spreekt hier van “the unconscious mind,” en “onbewuste bekwaamheid.”

Het derde element is afkomstig uit de leertheorie, wat bij NLP inhoudt dat je jezelf kunt veranderen door het gedrag te “modelleren” aan de hand van een voorbeeld, ook wel een “expert” genoemd. Dit imitatie proces zou zich non-verbaal afspelen en daadwerkelijke verandering kunnen bewerkstelligen.

De drie elementen hierboven beschreven zijn de basis van NLP. We vertellen je graag wat de invloed van NLP in bedrijven kan zijn.

Cursus NLP

Voor alle NLP cursussen kun je altijd hier kijken. Deze site bied jou alle opties voor cursussen.

Voor een opleiding kun je hier even kijken. Een goede aanbieder op deze site is ICO. Dit is een online instituut dat met experts werkt. Door middel van e-books, video’s en trainingen kun je jezelf of team ontwikkelen op gebieden binnen communicatie en ontwikkelingen.

Wat is NLP